Біологія_8

§ 48 Умовні рефлекси . Формування поведінкових  реакцій людини.

§ 49 Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість.

§ 50 Навчання та пам’ять.

§ 51 Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини.