Географія_6

Г

§ 47

Тема «Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн»

Завдання. На фізичній карті світу знайдіть найбільші річки світу. Визначте витік, гирло, ліві та праві притоки.

§ 48

Тема «Живлення і режим річок. Робота річок»

Завдання. Практична робота. Позначення на контурній карті найбільших річок світу.

§ 49

Тема « Озера. Штучні водойми»

Завдання. Знайдіть на фізичній карті світу озера різного походження.