Етика_5

Клас Тема вивчення Джерело Інформації Практична робота
5клас Тема 4. ЩО ОЗНАЧАЄ ДОТРИМУВАТИСЯ НОРМ   ЕТИКЕТУ   В   ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ Що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет. Що означає бути цікавим і приємним співрозмов­ником. Які є моральні основи спілкування. Підручник Фесенко В.І. с. 158-164 Опрацювати та законспектувати визначення
  Як звертатися до людей. Як вибачитися і пробачати. Як чемно відмовитися чи погодитися. Як висловлювати вдячність. с. 165-172 Опрацювати та законспектувати визначення