Зарубіжна література_9

  1  Генрік Ібсен (18281906). Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. (ТЛ) Ібсенізм. Підручник Волощук Є. В с.233-240   Опрацювати  та законспектувати біографію Г. Ібсена, читати «Ляльковий дім»
2 «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. с.241-250 Г. Ібсена, дочитати «Ляльковий дім»
3 Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. с.250-252 Характеристика образів
4 Бернард Шоу (18561950). Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Підручник Волощук Є. В с.253-259, Опрацювати  та законспектувати біографію Б. Шоу, читати п’єсу «Пігмаліон»