Українська мова_5

№п/п Тема Джерело інформації Практична робота
1. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

Опрацювати  §§38−39 (с. 194−202)
  Виконати вправи 462, 465, 468.
2. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченні з однорідними членами
3. Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами