Українська мова_10

№п/п Тема Джерело інформації Практична робота
1. РМ. Розмовний стиль мовлення. Бесіда як форма спілкування







Інтернет
Скласти діалог за змістом художнього фільму, який ви дивилися
2. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням, групи числівників за будовою Повторити теоретичні відомості про числівник
3. Відмінювання числівників Відмінювати складні числівники
4. Тренувальні вправи Вирішувати тести у формі ЗНО з теми «Числівник»