Українська мова_6

№п/п Тема Джерело інформації Практична робота
1. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах Опрацювати  §46 (с. 147) Виконати вправи 382, 385
2. Написання не з прикметниками Опрацювати  §47 (с. 149) Виконати вправи 392, 396
3. РМ. Особливості будови опису природи Підручник (с. 240) Повторити