Українська мова_8

Клас Тема вивчення Джерела інформації Практична робота
8 Групи вставних  слів і словосполучень за значенням Підручник О. Глазова §33 с.214-218 Виконати вправи 383-387
8 Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення Підручник О. Глазова §34 с.224-226 Виконати вправи 399-401
8 Відокремлені означення. Розділові знаки при них Підручник О. Глазова §34 с.227-229 Виконати вправи 403-406