ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 24 26 108,3 %
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту 22 24 109,1 %
працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0

 

  1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найме-нування посади Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) Примітки
Особи, які працюють за основним місцем роботи
1 Математика Карапко Галина Михайлівна Директор Чернівецький національний університет, 2001р., математика Вища,

2013р.

19/15 ЧІППО, №3252, 15.12.2017 року
2 Географія,

природознавство

Тіщенко Олена Степанівна Заступник директора з навчально-виховної роботи Чернівецький національний університет, 2000р., географія Вища,

2013р.

22/12 ЧІППО, №535, 17.02.2017 року
3 Історія, правознавство Назаров Василь Васильович Вчитель історії Чернівецький національний університет, 1979р., історія Вища,

2016р.

44 ЧІППО, №2226, 26.09.2014 року
4 Українська мова та література Говалешко Василина Кузьмівна Вчитель української мови та літератури Чернівецький національний університет, 1979р.,українська мова та література Вища,

2014р.

45 ЧІППО, №1134, 15.03.2013 року
5 Географія Каб»юк Орися Юріївна Вчитель географії Чернівецький національний університет, 1971р.,географія Вища,

2017р.

53 ЧІППО, №1894, 30.09.2016 року
6 Початкові класи Заєць Василина Андріївна Вчитель початкових класів Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, 1988р.,педагогіка і методики початкового навчання Вища,

старший учитель,

2013р.

36 ЧІППО, №1650, 28.04.2017 року
7 Початкові класи Ребенчук Зінаїда Григорівна Вчитель початкових класів Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, 1989р.,педагогіка

і методики поча-ткового навчання

Вища,

старший учитель,

2013р.

37 ЧІППО, №1374, 07.04.2017 року
8 Початкові класи Цега Валентина Георгіївна Вчитель початкових класів Чернівецьке педагогічне училище, 1986р., викладання в початкових класах загальноосвітньої школи Спеціаліст, 2014р. 31 ЧІППО, №1833, 31.05.2013 року
9 Початкові класи Ліска

Наталія Петрівна

Вчитель початкових класів Чернівецький національний університет,

2006 р., початкове навчання

І,

2014р.

16 ЧІППО, №2372, 11.10.2013 року
10 Захист Вітчизни Прилипчан Микола Кирилович Вчитель курсу Захист Вітчизни Львівський державний університет, 1984р., юрист Спеціаліст, 2014р. 23 ЧІППО, №1089, 28.03.2013 року
11 Фізичне виховання Кабюк

Вадим Григорович

Вчитель фізичного виховання Чернівецький національний університет,

2015 р., фізичне виховання

ІІ,

2015р.

11 ЧІППО, №18, 22.02.2008 року
12 Українська мова Гайсан

Ірина Федорівна

Вчитель української мови та літератури Чернівецький національний університет,

2008 р., українська мова та література, філолог, викладач української мови та літератури

І,

2016р.

9 ЧІППО, № 2308, 03.10.2014 року
13 Інформатика Воронський Богдан Юрійович Вчитель інформатики Чернівецький національний університет,

2015 р., інформатика, вчитель інформатики

І,

2017р.

6 ЧІППО, №1510, 19.04.2013 року
14 Українська мова Кричун

Алла Ярославівна

Вчитель української мови та літератури, педагог-організатор Чернівецький національний університет,

2007 р., філологія

ІІ,2015р., ІІ,2017р. 13/13 ЧІППО, №602, 04.03.2016 року,

ЧІППО, №473, 13.02.2015 року

 

15 Англійська мова, німецька мова Лесюк

Олег

Ігорович

Вчитель англійської мови Чернівецький національний університет,

2011 р., філологія, переклад францу-зько-український

ІІ,

2017р.

4 ЧІППО, №2020, 13.04.2016 року
16 Фізика, астрономія Грамажора Майя Василівна Вчитель фізики Чернівецький національний університет,

2015 р., фізика,

спеціаліст 3
17 Біологія, хімія Гаврилюк Світлана Вікторівна Вчитель біології Чернівецький національний університет,

2011 р., фізика,

спеціаліст 3 ЧІППО, №510, 26.02.2016 року
18 Алгебра, геометрія Маковійчук Марія Миколаївна Вчитель математики Чернівецький національний університет,

2015 р., математика

спеціаліст 3
19 Музичне мистецтво Цега

Аліна Семенівна

Вчитель музичного мистецтва Чернівецький національний університет,

2015 р., фінанси та кредит

спеціаліст
20 Зарубіжна література Томнюк Анастасія Юріївна Вчитель зарубіжної літератури Чернівецький педагогічний коледж, 2015р. початкові класи спеціаліст 2
21 Фізичне виховання Липетюк Олена Юріївна Вчитель фізичного виховання Чернівецький національний університет,

2014р. фізичне виховання

ІІ,

2017р.

4
22 Німецька мова Андрійчук Катерина Василівна Вчитель німецької мови Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, 2014р.,педагогіка і методики початкового навчання ІІ,

2016р.

6 ЧІППО, №846, 14.03.2014 року
23 Трудове навчання Воронська Таісія Миколаївна Вчитель трудового навчання Чернівецький національний університет,

2013р. професійна освіта

спеціаліст 4
24 Зарубіжна література Дем»ян

Надія

Юріївна

Вчитель зарубіжної літератури Чернівецький національний університет,

2008 р., філологія

ІІ,

2012р.

9 ЧІППО, №991, 23.03.2012 року
25 Зарубіжна література Буздуга

Марія Миколаївна

Вчитель  зарубіжної літератури Чернівецький національний університет,

2005 р., філологія

Спеціаліст 15 ЧІППО, №2654, 17.11.2016 року
26 Шмідт

Ганна Григорівна

Бібліотекар Нікопольське педагогічне училище,1964р. викладання в

І-ІVкласах загальноосвітньої школи

Спеціаліст 26 ЧІППО, №2866, 31.10.2014 року