Протокол засідання педагогічної ради

By Воронський Богдан Юрійович

П

Протокол засідання педагогічної ради Шепітського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів від 08.04.2020 року

Голова педагогічної ради –  Карапко Г.М., директор

Секретар – Гайсан І.Ф., вчитель української мови та літератури

Всього педагогічних працівників – 20

Присутні – 19 (список додається)

Відсутні – Чевюк Т.П. (з поважних причин)

Порядок денний:

1. Про вибір педагогічними працівниками закладу освіти підручників для учнів 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів.

1.СЛУХАЛИ:

Карапко Г.М., директора закладу освіти, яка ознайомила педколектив з додатком № 1 до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-39 від 22.01.2020 року «Про забезпечення виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року № 1409 (із змінами) та від 12 грудня 2019 року № 1543)» щодо здійснення вибору закладами освіти підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору.

ВИСТУПИЛИ:

Вчителі-предметники, які ознайомили з  вибором підручників для 7 класу по кожному предмету.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Схвалити вибір  проектів підручників для 7 класу на 2020/2021 навчальний рік. (перелік підручників додається).

1.2.  Оприлюднити результати вибору на веб-сайті  закладу освіти до 09.04.2020 року.

1.3. З 09 по 15 квітня 2020 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток 3) з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (далі – ІТС «ДІСО»).

Голова педагогічної ради                                        Карапко Г.М.Секретар педагогічної ради                                         Гайсан І.Ф.