Р І Ш Е Н Н Я педагогічної ради Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

By Воронський Богдан Юрійович

29  квітня  2020  року                                                                                        №  6

Про проведення підсумкового

оцінювання здобувачів освіти та

організованого завершення

2019/2020 навчального року

           Заслухавши і обговоривши інформацію директора Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Карапко Г.М. «Про проведення  підсумкового  оцінювання здобувачів освіти та організованого завершення  2019/2020 навчального року», врахувавши рекомендації листів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», відділу освіти, культури, молоді та  спорту  Селятинської сільської ради від 28.04.2020 № 365 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», пропозиції педагогічних працівників закладу освіти, педагогічна рада

В И Р І Ш И Л А:

          1. Інформацію «Про проведення  підсумкового оцінювання здобувачів освіти та організованого завершення 2019/2020 навчального року» взяти до відома.

          2. До 29.05.2020 продовжувати здійснювати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

          3. Відповідно до рішення педагогічної ради Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від 30.08.2020 № 1/7( п.1.3), протоколу № 1 завершити освітній процес 29.05.2020 року.

          4. Утриматися від проведення урочистостей та масових заходів з нагоди свята  Останнього дзвоника та випуску учнів 9 класу.

          5. Заступнику директора закладу освіти з навчальної роботи Тіщенко О.С.:

          5.1.   З 19.05.2020 р. організувати роботу всіх педагогів за гнучким графіком для належного забезпечення заповнення шкільної документації.

          5.2.   До 05 травня поточного року скласти  пустографку графіку контрольних (підсумкових) робіт для учнів 2-11  класів  для заповнення педагогічними працівниками.

          5.3. До 11.05.2020 узагальнити та оприлюднити графік контрольних (підсумкових) робіт для учнів 2-11 класів.

          5.4. До 29.05.2020 року вивчити питання «Про виконання Освітньої програми Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів за 2019/2020 н.р.» та подати на розгляд педагогічної ради до 05.06.2020 року.

          5.5.   До 29.05.2020  узагальнити проєкт Освітньої програми Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  на 2020/2021 н.р. та подати на розгляд педагогічної ради до 05.06.2020 року.

          5.6. На основі Навчального плану скласти розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників закладу освіти  на 2020/2021 н.р..

          5.7   До 10.06.2020 року  довести до відома кожного педагогічного працівника  його тижневе навантаження  на 2020/2021 н.р..

          5.8. До 05.06.2020 року розробити проєкти підсумкових наказів щодо підсумків організації освітньої діяльності у 2019/2020 н.р. (виконання програм, ведення документації, підсумки методичної роботи, виховної діяльності, роботи бібліотеки, роботи гуртків, організації харчування, перевід учнів 1-8-их та 10-го класів  та випуск учнів 9 класу, тощо) та подати директору на підпис та реєстрацію.

          6. Педагогічним  працівникам закладу освіти:

          6.1.   Не перевантажувати учнів під час епідеміологічної ситуації тими видами контролю, які не передбачені плануванням або є неприйнятними для дистанційної форми навчання.

          6.2.   Забезпечити виконання навчальних програм з предметів, ущільнити матеріал таким чином, щоб протягом вересня наступного навчального року здійснити скориговане навчання, забезпечивши м’яку адаптацію учнів до очного навчання після тривалої перерви.

          6.3.   До 06 травня поточного року подати  графіки проведення контрольних (підсумкових) робіт для учнів 2-11  класів, за відповідною формою.

          6.4.   Визначити алгоритм виконання контрольних робіт:

          6.4.1. у визначений час за графіком учитель надсилає у Viberгрупу текст контрольної          

          роботи або завдання;

          6.4.2. у пояснювальній записці надає певні консультації;

          6.4.3. учні виконують завдання і надсилають не пізніше наступного ранку скановану копію виконаної роботи;

         6.4.4. по отриманні учитель оцінює роботу, фіксує результат і згодом заносить його до класного журналу.

         6.5.   Відповідно до гнучкого графіку здійснити належне заповнення шкільної документацї.

         6.6. До 29.05.2020 року здійснити семестрове оцінювання учнів  з усіх предметів на основі поточного та тематичного оцінювання, отриманого учнями, до призупинення навчання 06.03.2020 р. та за період карантину.

         6.7.   Своєчасно довести семестрові оцінки до відома кожного учня індивідуально (оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим). За учнем зберігається право на коригування семестрової оцінки з того чи іншого предмета.

         6.8. До 05.06.2020 р.  здійснити річне оцінювання учнів  з усіх предметів.

         6.9. До 12.06.2020 р. завершити  оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та організувати їх видачу відповідно до розробленого графіку після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки. Утриматися від проведення урочистостей та масових заходів з нагоди вручення документів про освіту.

        6.10. До 12.06.2020 завершити заповнення  та надіслати індивідуально у електронному вигляді свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х  класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х та 10-го  класів з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року.

        7. 09.06.2020 року провести засідання педагогічної  ради для прийняття рішення щодо переведення учнів до наступного класу та випуску із закладу загальної середньої освіти.

        8. До 11.06.2020  року оприлюднити на сайті закладу освіти рішення педагогічної ради  щодо переведення учнів до наступного класу.

        9. До 01.07.2020 організувати (за потребою) роботу за індивідуальним навчальним планом, здійснити підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання й перевести до наступного класу учнів, які у період карантину з різних причин не були охоплені освітнім процесом з використанням технологій дистанційного навчання (за умови відновлення освітнього процесу у червні 2020 року, фізичної присутності дитини, а також згоди батьків). У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в період до 01.07.2020, засвоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом, підсумкове оцінювання та переведення до наступного класу забезпечити до початку нового навчального року.

       10. Це рішення розмістити на інформаційному сайті закладу освіти.

       11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора  закладу освіти Карапко Г.М. .

Голова педагогічної ради                                       Карапко Г.М.

Секретар педагогічної ради                                   Гайсан І.Ф.